3M(TM) Novec (TM) 71IPA Engineered Fluid 33LB/15kg

3M(TM) Novec (TM) 71IPA Engineered Fluid 33LB/15kg

Phone: (+84) 222 3848 027

Price: Contact Us

Support Information

Professional sales consultant, accurate information consultation
Best competitive price, the earliest delivery
Product variety of design
Commitment to quality


  3M ™ Novec ™ 71IPA  chất lỏng là lý tưởng để làm sạch và tẩy nhờn mỡ.
  - 3M ™ Novec ™ 71IPA có hơi yếu liên tục và thành phần chất lỏng ở nhiệt độ sôi của nó. thay thế hoàn hảo cho IPA nơi không dễ cháy.
  - Sử dụng trong ngành công nghiệp tảy rửa không bắt cháy
 • MMT VINA CO., LTD
  Address: Lot A1 Dai Dong Hoan Son Industrial Zone, Hoan Son Tien Du District, Bac Ninh Province
  Tel: (+84) 222 3848 027/ Fax: (+84) 241 3848 028
  Email: tronghoibk@af-coat.com
  Related Products

  Work with

  Address : Lot A1 Dai Dong Hoan Son Industrial Zone, Hoan Son Tien Du District, Bac Ninh Province
  Tel: (+84) 222 3848 027/ Fax: (+84) 241 3848 028
  ©MMT 2006 All rights reserved